Awaaz Do!

Monday, 27 September 2010

ALOE VERA - Typist | എഴുത്തുകാരി

കറ്റാര്‍ വാഴയെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു വിവരണമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്... നല്ല ഔഷദ മൂല്യമുള്ളതാണ് കറ്റാര്‍ വാഴ...

എന്തായാലും എഴുത്തുകാരിയുടെ "കണ്ടീഷന്‍ അപ്ലൈ" കൊള്ളാം....

ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടു പറയാം....

തുടരുക... ആശംസകള്‍

Blog Address: http://ezhuthulokam.blogspot.com/2010/09/aloe-vera.html

No comments: